Hasičák

Všeobecné

Přenosné hasicí přístroje do domácnosti

Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří ! vyplatí se je pořídit Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž začne hořet skříň nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit a je…

SVJ a povinnosti v oblasti požární ochrany

Cílem tohoto článku je vysvětlit některé základní pojmy a povinnosti z oblasti požární ochrany, které se vztahují k činnosti a charakteru společenství vlastníků jednotek (příp. bytových družstev). Vzhledem k probíhající privatizaci stávajícího bytového fondu a rostoucí výstavbě nových bytových domů se setkáváme s řadou dotazů, nevyjasněných pochybností a co je horší, také s mnoha nedostatky…

Můžete nám sdělit, jakou formu má mít požární kniha

Můžete nám sdělit, jakou formu má mít požární kniha? Musí být vedena v tištěné formě nebo ji lze vést v elektronické podobě? Ustanovení § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) ukládá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám provozujícím činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním…

Je nutné provádět tlakové zkoušky hadic hydrantových systémů

Je nutné provádět tlakové zkoušky hadic hadicových (hydrantových) systémů v souladu s příslušnými českými technickými normami? Setkáváme se s názorem, že normy nejsou závazné a proto je není třeba respektovat. Povinnost udržovat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu vyplývá pro právnické a podnikající fyzické osoby z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a)…

Je možné v našem panelovém domě ještě ponechat v hydrantových skříních staré konopné hadice

Je možné v našem panelovém domě ještě ponechat v hydrantových skříních staré konopné hadice? V souladu s ČSN 73 0873, kapitolou 1 – Předmět normy, platí pro revize stávajících zařízení pro zásobování požární vodou příloha C citované normy. Podle článku C. 2.1 ČSN 73 0873 se provozní kontroly ostatních zařízení pro zásobování požární vodou (která neodpovídají ČSN EN…

Kdo má povinnost vybavovat obytné domy věcnými prostředky požární ochrany

Kdo má povinnost vybavovat obytné domy věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením? Povinnost obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se vztahuje na provozovatele činnosti – viz § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon…

Lze na chodbě domu ve správě bytového družstva mít umístěny vůbec nějaké věci

Lze na chodbě domu ve správě bytového družstva mít umístěny vůbec nějaké věci, popřípadě zda je jejich velikost a umísťování upraveno předpisy? Na chodbě domu bytového družstva lze z hlediska požární bezpečnosti umísťovat předměty pouze za podmínek, kdy nedojde k porušení povinností vyplývajících z ustanovení zákona č. 133/1986 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších…

Můžete nám sdělit, které druhy požární dokumentace jsou pro nás povinné? Jsme organizace bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Můžete nám sdělit, které druhy požární dokumentace jsou pro nás povinné? Jsme organizace bez zvýšeného požárního nebezpečí. Zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, udržovat ji v souladu se skutečným stavem a plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené ukládá § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších…

Technické požadavky pro stavbu garáže aneb Vyhláška 268/2011

Dne 12. 9. 2011 byla ve sbírce zákonů, částce 95 vyhlášena pod číslem 268/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška o technických podmínkách požární ochrany. Tato vyhláška nabyla účinnosti 27. 9. 2011. Hlavní změna se dotýká ustanovení § 21 odst. 2, kde jsou doplněny technické požadavky pro stavby garáží, které…

Za spalování neschváleného paliva v kotlích hrozí vrácení dotace a pokuta

Vyměnit kotel v kotlíkové dotaci a pak ho používat na pálení neschváleného paliva nebo dokonce odpadu? Objevují se případy, kdy prodejci tvrdí lidem, že je to v pořádku. Takové jednání je samozřejmě nelegální a majiteli kotle v takovém případě hrozí odebrání dotace a pokuta. Prodejce je však spokojen, je prakticky…