Hasičák

Co přináší vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb pro majitele domů a bytů?

Co přináší vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb pro majitele domů a bytů?

Vyhláška přináší nové vyšší požadavky na vybavení nových rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace (dále jen „hlásiče požáru“) a také přenosnými hasicími přístroji.

Pro stávající bytové domy platí dosavadní povinnost instalovat přenosné hasicí přístroje v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Na obydlí fyzických osob se kontrolní činnost při výkonu státního požárního dozoru nevztahuje. Pouze při zjišťování příčin požáru je povinnost fyzické osoby umožnit vstup do obydlí státnímu požárnímu dozoru. Pokud však fyzická osoba spáchá přestupek na úseku požární ochrany, vystavuje se pokutě podle ustanovení § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů ve výši do 25 000 Kč.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Vyhláška přináší požadavky na vybavení nových rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace (dále jen
Author Rating
51star1star1star1star1star

Napsat komentář