Hasičák

Co se považuje ve smyslu § 9 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. za tepelnou soustavu a § 17 uvedeného předpisu za ubytovací část? Jsou ubytovací částí pouze místnosti určené ke spaní? Jak postupovat v případech, kdy propanbutanová láhev je umístěna za oknem, příp. za dveřmi a vařič je v místnosti?

Co se považuje ve smyslu § 9 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. za tepelnou soustavu a § 17 uvedeného předpisu za ubytovací část? Jsou ubytovací částí pouze místnosti určené ke spaní? Jak postupovat v případech, kdy propanbutanová láhev je umístěna za oknem, příp. za dveřmi a vařič je v místnosti?

Tepelná soustava je soustava, ve které se teplo vyrábí a dopravuje kapalinami nebo parami potrubím ke spotřebičům. Sestává ze zdrojů tepla, rozvodů tepla (tvoří je tepelná síť, úpravny parametrů a tepelné přípojky) a odběrů tepla, tj. vytápěcí soustavy. Zdroj tepla je tepelné zařízení, které je částí tepelné soustavy a může jim být i spotřebič.

Vytápěcí soustava je soubor koncových částí tepelné soustavy určený pro vytápění. Prostřednictvím spotřebičů tepla v jednotlivých místnostech zajišťuje předepsaný teplotní stav vnitřního prostředí. Začíná v tom místě tepelné soustavy, ve kterém jsou parametry teplonosné látky upraveny pro potřeby vytápění. V případě, že zdroj tepla dodává teplo pouze pro vytápění, je vytápěcí soustava shodná s tepelnou soustavou. Tepelnou soustavou je i spotřebič (na pevná, kapalná a plynná paliva) určený pro přeměnu chemické energie paliva na tepelnou, který umožňuje využít uvolněného tepla pro účely prostoru kde je instalován, tepelným zařízením je i teplovzdušná jednotka (vodní nebo parní ohřívač).

Ubytovací část je část, která je určena pro ubytování (zejména pokoje pro spaní) a prostory, které tyto části spojují (chodby) a které slouží k evakuaci osob. Ubytovací částí nejsou např. oddělená kuchyňka určená pro vaření nebo společenská místnost. Z výše uvedeného lze dovodit, že v daných souvislostech i spotřebič připojený na propanbutanovou láhev je tepelnou soustavou, která musí splňovat odpovídající podmínky vyplývající z právních předpisů, normativních požadavků nebo návodu výrobce. 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Tepelná soustava je soustava, ve které se teplo vyrábí a dopravuje kapalinami nebo parami potrubím ke spotřebičům.
Author Rating
31star1star1stargraygray

Napsat komentář