Hasičák

Dotazy k § 10 odst. 5 – evakuační výtah

Dotazy k § 10 odst. 5 – evakuační výtah

Pro nově zrekonstruované objekty s platností od července tohoto roku podle § 10 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být výtah, který neslouží k evakuaci osob označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“. Podle ČSN EN 81-73, kde je značka znázorněna je uvedeno, že lze připojit text „Výtah nepoužívejte při požáru“. Lze tedy např. použít i text „Nepoužívejte výtah při požáru“ nebo jiný obdobný?

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 10 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb jednoznačně stanovuje, že výtah, který neslouží k evakuaci, musí být označen bezpečnostním značením, respektive textem s bezpečnostním sdělením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“, není důvodu k užívání jiných obdobných textů či textu „Výtah nepoužívat při požáru“, který je uveden v poznámce k čl. 5.1.3 ČSN EN 81-73.

Pokud se jedná o text „Výtah nepoužívat při požáru“ v poznámce k čl. 5.1.3 ČSN EN 81-73, je nutno upozornit na fakt, že na rozdíl od našich norem není v evropských normách zaveden termín evakuační výtah, užívá se pouze termín požární výtah. Z této skutečnosti pak vyplývá i odlišná formulace daných textů.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Pro nově zrekonstruované objekty s platností od července tohoto roku podle § 10 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být výtah označen.
Author Rating
31star1star1stargraygray

Napsat komentář