Hasičák

Dotazy k § 30 – užívání stavby

Dotazy k § 30 – užívání stavby

Ustanovení § 30 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb. umožňuje umístit materiál nebo zařizovací předmět na nechráněné únikové cestě, přičemž musí být zajištěna možnost úplného otevření dveří a volná průchodnost. Podle definice nechráněné únikové cesty uvedené v čl. 9.2 ČSN 73 0802 se jedná o trvale volný komunikační prostor, což je prostor, v němž není umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící v úniku osob. Jak postupovat při pravidelných kontrolách prováděných odborně způsobilou osobou, technikem požární ochrany nebo preventistou požární ochrany, kde bude na nechráněných únikových cestách ukládán materiál a bude tam jen úzká, zato volně průchodná „cestička“?

Volnou průchodností je trvale volný komunikační prostor, v němž není umístěn žádný materiál anebo zařízení bránící úniku osob a to v prostoru nechráněné únikové cesty vymezené její šířkou vypočítanou pro evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části – viz požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument. Při umísťování předmětů musí být také zohledněno nahodilé požární zatížení uvedené v požárně bezpečnostním řešení nebo obdobném dokumentu pro prostory, kterými vede nechráněná úniková cesta. Není-li zpracováno požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument, musí být minimální šířka nechráněné únikové cesty vypočítána ve smyslu čl. 9.11.3 ČSN 73 0802 nebo čl. 10.3.1 73 0804. Základní šířkou únikové cesty je únikových pruh – 0,55 m. Nejmenší šířka na nechráněné únikové cestě je 1 únikový pruh na chráněné únikové cestě 1,5 únikového pruhu. Obdobný princip je nutné uplatnit u volné průchodnosti chráněné únikové cesty.

U činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím bude šířka prokazatelně vyhodnocena v dokumentaci požární ochrany dle § 15 zákona o požární ochraně v návaznosti např. na § 15 odst. 3 písm. c) nebo d) vyhlášky o požární prevenci a zapracována do odpovídající dokumentace požární ochrany, např. do požárního řádu dle § 31 dost. 2 písm. f) vyhlášky o požární prevenci.

 

U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je možné postupovat dle § 5 odst. 1 písm. b) a f) zákona o požární ochraně, v návaznosti na organizační nebo technické opatření stanovené ve smyslu § 11 odst. 2 písm. e) a § odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci. Vyhodnocení musí provést technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Volnou průchodností je trvale volný komunikační prostor, v němž není umístěn žádný materiál anebo zařízení bránící úniku osob a to v prostoru nechráněné únikové cesty

Napsat komentář