Hasičák

Jakým způsobem označit dle požadavku § 30 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. technické zařízení ve stavbě, jehož náhlé odstavení nebo vypnutí by vyvolalo havárii a co má být na štítku uvedeno?

Jakým způsobem označit dle požadavku § 30 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. technické zařízení ve stavbě, jehož náhlé odstavení nebo vypnutí by vyvolalo havárii a co má být na štítku uvedeno?

Do staveb bývají instalovány celé technologie, které se skládají z jednotlivých technických prvků – zařízení. Tato zařízení pracují ve vzájemném souladu a jsou na sobě závislá. Nefunkčnost jednoho prvku může způsobit nefunkčnost celé technologie, v horším případě její havárii. Při množství různorodých zařízení nelze předpokládat, že všechny osoby, které se mohou ve stavbě vyskytovat, budou v případě potřeby schopné správné reakce, tzn. zasáhnout u konkrétního zařízení správným způsobem. Proto je zcela nezbytné věnovat maximální pozornost označování klíčových bodů, míst a zařízení tak, aby v případě potřeby vypnutí nebo odstavení zařízení nemohlo dojít k selhání lidského činitele, tzn. aby bylo srozumitelně vyjádřeno, jak se s daným zařízením má zacházet, popř. k jakým důsledkům by došlo v případě nevhodného zásahu nepoučenou osobou. Štítek by měl být zpracován v souladu se zásadami navrhování bezpečnostních značek. Účelem bezpečnostních barev a značek je rychle upozornit na objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví, a zajišťující rychlé pochopení určitých sdělení (viz ČSN ISO 3864-1), přičemž kombinace barvy a geometrické ztvárnění podává všeobecné bezpečnostní sdělení. Obsahem štítku je potom tedy informace o technickém zařízení a nebezpečí vyplývajícím z jeho odstavení nebo vypnutí, případně správný postup při odstavení konkrétního zařízení.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Do staveb bývají instalovány celé technologie, které se skládají z jednotlivých technických prvků - zařízení.
Author Rating
31star1star1stargraygray

Napsat komentář