Hasičák

Jakým způsobem se stanoví stupeň požární bezpečnosti u rodinného domu s hořlavým konstrukčním systémem podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb?

Jakým způsobem se stanoví stupeň požární bezpečnosti u rodinného domu s hořlavým konstrukčním systémem podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb?

Podle ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti musí nosná, popřípadě požárně dělicí stavební konstrukce při navrhování nové stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, tj. s konstrukčním systémem hořlavým, odpovídat stupni požární bezpečnosti stanovenému podle § 4 této vyhlášky. Při „prokazování stupně požární bezpečnosti“ se postupuje v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. tak, že pro požární úsek rodinného domu se určí požární riziko. V závislosti na tomto požárním riziku, konstrukčním systému stavby a výšce stavby při zohlednění polohy požárního úseku v nadzemním nebo podzemním podlaží se stanoví stupeň požární bezpečnosti.

Postačí pro rodinný dům s garáží, který je řešen jako jeden požární úsek, jeden hasící přístroj s hasící schopností min.34A/183B nebo musí být v RD s garáží dva hasící přístroje. Dotaz se týká přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Při splnění podmínek ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. lze považovat vybavení stavby rodinného domu s vestavěnou nebo přistavěnou jednotlivou garáží 1 ks přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 34A a současně 183B s universální náplní prášku za vyhovující.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Podle ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti
Author Rating
31star1star1stargraygray

Napsat komentář