Hasičák

Požární klapky

Požární klapky

Požární klapka typu FDMC

Požární klapka od společnosti Mandík a.s. , typové označení FDMC

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 – §6 , §7 a §10 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárních klapek. Součástí revize je protokol o kontrole provozuschopnosti požární klapky. Provádíme revize a opravy požárních klapek a protipožárních stěnových uzávěrů fy Mandík a.s.

 

Co je to požární klapka ?

  Požární klapka je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu. Klapka jako požární uzávěr, který brání šíření plamenů a těsní proti průniku dýmu. Je vyrobená z nehořlavého materiálu a zabezpečuje požární odolnost.

Kontroly požárních klapek

Požární klapka BSK-J

Požární klapka od společnosti Mandík a.s. ,typové označení BSK-j

   Každá požární klapka musí být před svým uvedením do provozu otestována funkční zkouškou, kterou se zajistí jak její funkčnost, tak i protipožární izolace od dělící konstrukce. Jak již bylo výše uvedeno, je nutné podle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 §7 a §8 provádět pravidelné kontroly požárních klapek a to minimálně 1x ročně, pokud výrobce či projektová dokumentace neurčí kontroly častěji.
  Další velmi důležitou věcí, kterou musí provozovatel zajistit je provozní dokumentace – kniha požárních klapek. Do této knihy je zapotřebí zapisovat veškeré úkony, které byly na požární klapce provedeny. Jedná se zejména o funkční zkoušku, pravidelné kontroly, opravy a případné výměny. Součástí provozní dokumentace je průvodní dokumentace výrobce – návody, prohlášení o shodě, certifikace, rozměrové výkresy a další.
Požární klapka CFDM

Požární klapka CFDM

 

 

Požární klapky dělíme:

 • – dle typu uzavíracího impulsu na požární klapky mechanické, elektrické, teplotní
 • – dle tvaru VZT potrubí na požární klapky kruhové a obdélníkové
 • – dle materiálu
 • – dle požární odolnosti

Nabízíme tyto služby

 • -funkční zkoušky požárních klapek
 • -pravidelné kontroly požárních klapek dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001
 • -opravy požárních klapek
Souhrn
Prodej a revize požárních klapek
Jméno článku
Prodej a revize požárních klapek
Popis
Nabídka na prodej servis a revize požární klapky od společnosti Mandík. Vše zajistíme rychle levně a kvalitně.
Autor
Jméno příspěvku
Požární služby Kalen s.r.o.
Obrázek Přízpěvku