Hasičák

bezpečnostní značení

Jakým způsobem označit dle požadavku § 30 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. technické zařízení ve stavbě, jehož náhlé odstavení nebo vypnutí by vyvolalo havárii a co má být na štítku uvedeno?

Do staveb bývají instalovány celé technologie, které se skládají z jednotlivých technických prvků – zařízení. Tato zařízení pracují ve vzájemném souladu a jsou na sobě závislá. Nefunkčnost jednoho prvku může způsobit nefunkčnost celé technologie, v horším případě její havárii. Při množství různorodých zařízení nelze předpokládat, že všechny osoby, které se mohou…

Dotazy k § 10 odst. 5 – evakuační výtah

Pro nově zrekonstruované objekty s platností od července tohoto roku podle § 10 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být výtah, který neslouží k evakuaci osob označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“. Podle ČSN EN 81-73, kde je značka znázorněna je uvedeno, že lze připojit text „Výtah…