Hasičák

provozuschopnost požární techniky

Můžete nám sdělit, které druhy požární dokumentace jsou pro nás povinné? Jsme organizace bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Můžete nám sdělit, které druhy požární dokumentace jsou pro nás povinné? Jsme organizace bez zvýšeného požárního nebezpečí. Zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, udržovat ji v souladu se skutečným stavem a plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené ukládá § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších…