Hasičák

revize pbz kolín

Musí být dle § 17 odst. 4, § 18 odst. 3 a § 19 odst. 7 vyhlášky označena jednotlivá podlaží u všech vyjmenovaných staveb?

Ustanovení § 17 odst. 4, § 18, odst. 3 a § 19 odst. 7 vyhlášky platí pro projektování nových staveb. V dané souvislosti se nevztahuje na stavby ubytovacích zařízení, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče a stavby se shromažďovacím prostorem provedené podle dosavadní právní úpravy.