Hasičák

vnitřní hydrant

Je nutné provádět tlakové zkoušky hadic hydrantových systémů

Je nutné provádět tlakové zkoušky hadic hadicových (hydrantových) systémů v souladu s příslušnými českými technickými normami? Setkáváme se s názorem, že normy nejsou závazné a proto je není třeba respektovat. Povinnost udržovat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu vyplývá pro právnické a podnikající fyzické osoby z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a)…

Je možné v našem panelovém domě ještě ponechat v hydrantových skříních staré konopné hadice

Je možné v našem panelovém domě ještě ponechat v hydrantových skříních staré konopné hadice? V souladu s ČSN 73 0873, kapitolou 1 – Předmět normy, platí pro revize stávajících zařízení pro zásobování požární vodou příloha C citované normy. Podle článku C. 2.1 ČSN 73 0873 se provozní kontroly ostatních zařízení pro zásobování požární vodou (která neodpovídají ČSN EN…