Hasičák

vyhláška 268/2011

Technické požadavky pro stavbu garáže aneb Vyhláška 268/2011

Dne 12. 9. 2011 byla ve sbírce zákonů, částce 95 vyhlášena pod číslem 268/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška o technických podmínkách požární ochrany. Tato vyhláška nabyla účinnosti 27. 9. 2011. Hlavní změna se dotýká ustanovení § 21 odst. 2, kde jsou doplněny technické požadavky pro stavby garáží, které…